Proman Consulting | loader
Proman Consulting | HR

HR


Selekcija kandidata i intervjui

HR konsalting

Organizaciona Transkaciona Analiza

Razvoj zaposlenih

Za kompanije koje nemaju sektor ljudskih resursa sprovodimo raspisivanje konkursa, selekciju i intervjuisanje kandidata.

Za pravi izbor kandidata potreban je tim stručnjaka koji će znati da proceni i izanlizira svakog kandidata pojedinačno. U skladu sa tim naš tim kvalifikovanih menadžera i psihologa obrađuje svaku pristiglu biografiju i isprovodi kvalitetan proces selekcije.

Kroz razgovore i saradnje za Vašim zaposlenima vršimo analizu, evaluaciju i plan unapređivanja vaših kadrova.

Uspostavljamo organizacionu strukturu.

OTA - Organizaciona transakciona analiza- je racionalni pristup razumevanju ponašanja, koji je baziran na pretpostavci da svako može da nauči da poštuje sebe, da misli za sebe, donosi sopstvene odluke, ispoljava svoja osećanja. Ali i da poštuje druge ljude, uvažava tuđa mišljenja i odluke.

Cilj ove analize jeste u pobiljšanju efikasnosti ljudskih resursa koji se usmeravaju ka ostvarenju nekog cilja.

Njeni principi mogu se primeniti na poslu, kod kuće, u učionici, u susedstvu – gde god imamo posla sa ljudima, samim tim OTA je proučavanje ličnosti u organizacijama.

Set edukacija koje pružamo za Vaše zaposlene:

emocionalna inteligencija, asertivna komunikacija, timski rad, upravljanje konfliktima, upravljanje stresom, upravljanje promenama, liderstvo, psihološke igre u organizacijama, organizacijski script, motivisanje zaposlenih, delegiranje, modeli ponašanja u organizaciji.