Proman Consulting | loader
Proman Consulting | Potpisan Ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta i agencije za konsalting PROMAN CONSULTING

Potpisan Ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta i agencije za konsalting PROMAN CONSULTING

U sredu, 14. aprila 2021. godine, potpisan je Ugovor o stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i agencije za konsalting Proman Consulting iz Kragujevca. Sporazum o saradnji potpisali su dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Petar Veselinović i direktor agencije za konsalting PROMAN CONSULTING gospodin Strahinja Tirnanić.

 

Cilj Ugovora je povezivanje institucija visokog obrazovanja i realnog sektora u svrhu unapređenja nauke, inovacija i tehnološkog razvoja kroz sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju. Neposredni rezultati saradnje odnosiće se na povezivanje studenata, saradnika i nastavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i zaposlenih u agenciji za konsalting  PROMAN CONSULTING iz Kragujevca, radi zajedničkih aktivnosti na istraživačko-razvojnim i inovacionim projektima koji su bazirani na naučnom pristupu i praktičnoj primeni. 

Saradnja između ugovornih strana obuhvatiće: 
 

  • Unapređenje znanja i praktičnih iskustava studenata  Ekonomskog fakulteta kroz organizovane stručne prakse u agenciji PROMAN CONSULTING;
  • Gostujuća predavanja zaposlenih u agenciji PROMAN CONSULTING kao podrška nastavi na Fakultetu;
  • Zajedničke organizacije događaja;
  • Istraživačko-razvojne i inovacione projekte i
  • Organizaciju projektnih zadataka u svrhu izrade master i završnih radova studenata.

Zadovoljstvo nam je da smo u prilici da sarađujemo sa institucijom kakva je Ekonomski fakultet u Kragujevcu i poverenju da učestvujemo u izgradnji budućih karijera. Takođe, svrstavanje u grupu kompanija kao što su Siemens Mobility d.o.o, Delta Holding d.o.o, Agromarket d.o.o, Yanfeng Automotive Interior Systems, predstavlja veliki iskorak za našu mikro organizaciju.

Agencija Proman Consulting će se i u narednom periodu truditi da razvija dugoročna partnerstva sa institucijama i pojedincima i izgrađivanju odnosa sa ciljem da se pozitivno utiče na lokalnu zajednicu, ali i izgrađivanju budućih kapaciteta, kako naše tako i gore navedenih kompanija.

 

Podeli

Trenutno nema komentara

    Ostaviti komentar