Proman Consulting | loader
Proman Consulting | Projekti

Projekti


Pisanje i implementiranje projekata

Naš projekt menadžment tim definiše projekat, vrši kontrolu, priprema dokumentaciju i izveštavanja, organizuje zaduženja i rukovodi svim fazama projekta.

Vršimo finansijsko planiranje i izradu budžeta.

Osmišljavamo i sprovodimo aktivnosti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uslovima donatora.

Identifikujemo potencijalne donatore.

Jedan od naših strateških ciljeva jeste sklapanje što više partnerstava sa organizacijama.

Usluga je pogodna za lokalne samouprave, nevladine organizacije, udruženja građana, kulturno-umetničke ustanove ali i fizička lica.