Proman Consulting | loader
Proman Consulting | Marketing

Marketing


Društvene mreže: Kampanje, strategija nastupa, sadržaj

Kopirajting i dinamične komunikacije

Gerila marketing

Kampanje

Prilagođavamo svaku marketing strategiju i projekat kako bismo zadovoljili potrebe svakog našeg partnera, od proizvodnih kompanija i internet usluga do lokalnih uslužnih delatnosti.

Najpre analiziramo dosadašnji nastup Vaše kompanije na internetu. Zatim analiziramo tržište na kojem privređujete.

Nakon analiza, utvrđujemo ciljnu grupu i definišemo jasan plan i program. Kreiramo sadržaj na društvenim mrežama koji prilagođavamo Vašoj ciljnoj publici. Tokom i nakon svake kampanje merimo rezultate i performanse.

Vaš profesionalan online nastup doneće vam:

  • Veću vidljivost kompanije, proizvoda ili usluge na tržištu
  • Vizuelni identitet
  • Veći broj pratilaca, prisniju komunikaciju sa njima i izgrađivanje odnosa
  • Povećanje prodaje
  • Povećanje posete na sajtu

Kreativnim pisanjem privlačimo pažnju Vaše publike. Stvaramo odnos. Dinamične komunikacije gađaju jednog da bi pogodile stotinu. Ovakav vid komuniciranja je ekonomičan, ekstrovertan i aktivan.

Obožavamo Gerila marketing.

Gerila je kreativna, fleksibilna, izlazi iz svih okvira i krši sve konvencije. Gerila iznenađuje, privlači i odiše. Gerila marketing podrazumeva minimalne budžete.

Osmišljavamo i sprovodimo svaku vrstu kampanje. Bilo da je online marketing ili offline. I digitalni marketing i tradicionalni marketing. Bitan je balans.

U svaki segment naše marketing usluge uključujemo psihologiju.

Presudno je da znate da je marketing proces.

Marketing ima svoj početak. Ima svoju sredinu. Ali marketing nikada nema svoj kraj.

Marketing je umetnost.